Bình luận

Tao không ganh tỵ đâu nhé, cặp m có cây baton cặp tau cũng có cây son chứ bộ, đợi đi bồ t sẽ đáng yêu hơn bồ m cho xem. Bồ tương lai đâu vô cmt cho nó sợ coi ?