Bình luận

Cái chiêu bể bánh xe này có r hen. M mới tập viết fic nên còn non m nhé.. Ở đời làm gì có chuyện con ông chủ tiệm sửa xe nào mà trắng trẻo như m nói.. Hư cấu, bịa đặt,.. Thôi t đi rửa mặt đây, khóc ướt hết cả mặt r..