Bình luận

Đề nghị mấy đồng chí về lấy Cá Chà Bặc nấu chung với Cúc Hoa để uống, hỗ trợ tiêu hoá, tránh bị bội thực bánh GATO nè, Đê ma ma, lũ yêu nghiệt khoe chồn, khoe vợ, khoe có bồ
Thích như vậy. Cùng nhau lớn, cùng nhau đẹp, cùng nhau giàu. Không phải ai đơn phương cũng may mắn như vậy :)) cái số nó có bồ là nó có bồ :))