Bình luận

Nói thật lòng... t sợ t rất sợ #ad chỉ có 2 cái bạt tay mà ổng suy diễn cho ra 2 nhát dao.... t sợ sự tưởng tượng của ad r bâu