Bình luận

Có đứa nào như t honggggggggggg đọc Trái tim bằng thịt mà đọc nhanh quá thành Cây Gậy Thịt =]]]]]]]]]]]] trời ơi là trời