Bình luận

15 năm bt người đó ra sao rồi. Vẫn còn nhớ bạn hãy đã có hp mới. Nhưng tôi Vẫn huy vọng rằng dù cho j đi chăng nữa hai người sẽ gặp lại và nói hết những điều gian dở hay chỉ đơn giản là câu "tôi yêu cậu" cho vơi đi nỗi lòng. Tôi đã khóc khi đọc cfs này buồn lắm từ trong tim