Bình luận

Hihi cho phép cười mỉa mai vô mặt bạn, thứ mà bạn thấy là bạn ấy tay trong tay với người mới, cũng chưa hẳn là bạn ấy đang yêu liền người kia, có thể là bạn ấy đang tìm hiểu, nhưng dù là bạn ấy đang yêu say đắm đi chăng nữa cũng không đến lượt bạn thắc mắc, bạn là người bỏ ngta, hay bạn muốn thấy ngta phải đau đớn đau khổ? phải vật vã à? cái tôi thấy cái bạn đang có ko phải là yêu cậu ấy, mà là tức, cái gì mình đéo còn yêu nữa thì cũng đừng hòng có được tình yêu Càng nói về cuối cứ làm như mình rộng lượng lắm ấy, chắc cần =)))