Bình luận

Bạn là hàng xuất khẩu mà, đem bán trong nước ế là đúng rồi. Đánh bắt xa bờ đi ấy à, mấy anh Tây cũng dễ thương lắm :3 trong mắt mấy ảnh thì trai châu Á là hàng tuyển ấy
Mị đợi một cfs như này lâu r :(((. Đã cao m78 r còn đô nữa chứ -.-, trai ko một mống gái toàn bóp vếu ?. Riết ngực bên to bên nhỏ ?