Bình luận

Anh à, em nghĩ lấy nhau về chưa chắc là vì yêu nhau. Có nhiều cặp nam nữ lấy nhau cx có phải vì nhân danh tình yêu đâu, nhưng cuối cùng họ vẫn sống một đời yên ổn đùm bọc nhau. Nhưng lấy về rồi thì tốt nhất là đừng đi ngoại tình. Dù là anh ngoại tình với nam hay với nữ.