Bình luận

Ài.. đánh cho nó 1 liều thuốc mê rồi xoá cái gì cần xoá... rồi trói nó lại.. quay cái gì cần quay.. rồi gom 1 mớ bảo nó khai tiền để đâu.. gom 1 mớ rồi biến mất.. ( đối với thứ yêu nghiệt thì mình phải là quỷ thôi). Mị chỉ cần ib cho 1 số giâm tỉ giâm mụi trong này là các tỉ mụi sẽ hiến kế bao bọc cho mị hết mình..hahahah
Đọc thấy hư cấu quá. Nếu là anh, anh sẽ cho nó 1 liều thuốc mê. Trói nó lại, lấy điện thoại nó xóa clip và hình. Xong lấy đt bán có tiền về quê. Trước khi đi, đốt nhà nó cho nhà nó sáng nhất khu phố luôn. Thể loại chó...đ...ẻ...!!!
Trời đậu. Cho chế cái địa chỉ đi cô gái. Chế hứa khi đến đó gập nó chế chỉ khều nhẹ nó cái thôi hà. Team 3D Q4 sẽ cưu cưng. Tuyễn thêm mem để đi chung