Bình luận

Xin lỗi nói thẳng chẳng qua mà là TOP, người mày gắn cái mác là TOP nên mới đắt giá và có bồ thôi. Chứ nếu mày mà là BOT và đăng stt theo kiểu BOT: "Nhìn ngta có ck mà thèm, ai làm ck em an ủi trái tim cu đơn này đi" thử đi, xin lỗi nói hơi đau nhưng chưa chắc chó nó thèm vào cmt đâu. BOT 10 thằng đăng ntn thì 9 thằng rưỡi sẽ như tao nói thôi, hoặc nếu có cô hồn vô cmt thì cũng chỉ là gạ fun thôi.