Bình luận

Chuẩn rồi... xử nữ k thích ai thì đừng có hòng mà nhìn lấy 1 cái(em là xử nữ luôn nè :3). Như vậy là bật đèn xanh cho a rồi. Cố lên a..sắp có cúc xài rồi ???