Bình luận

Tim tao đau quá man Cái này chắc >20cm. Đâm 1 phát tới cuốn họng ... Ọc ọc ọc... Thiện tai hà ? ...
Có cl á. Chắc thánh nữ à. Sờ soạng abcxyz các kiểu mà chưa nắm cu nhau à mà bao nhiêu lâu ròng rã mới khám phá nó to vcl lại còn 20cm... ngáo sinh ảo giác à... ở chung nhà kiểu đó 2 ngày thôi gái...
Chê ỏng eo vậy thôi chớ ck nó mà cưu 10cm coi, chắc hài lònggggggg???? Ck cưu to ai chả thíchhhhhhhhh~ em mà có ck cưu to vậy là e nhúng ngày nhúng đêm~ sáng đi làm đêm banh cànggggg luôn chứ ở đó mà chê~