Bình luận

Đm t cũng đang học nội trú nhưng t đéo như thớt. Đéo cho đứa nào ngủ cùng và t cũng đéo đi ngủ với ai :) Mà đm chịch trai cưới gái. Tội m đáng tử hình r