Bình luận

T lại tốn thanh xuân thêm lần thứ hai cho một cái cfs ?... AI ĐÓ LÀM ƠN TRẢ THANH XUÂN LẠI CHO CHUÔI :(
Nói thiệt không lẽ giờ tao bỏ thích trang này chứ cái gì mà ngày nào củng bị thồn bánh đã ế còn bị gặp cảnh này chịu đời gì cho nỗi :(( Nỗi lòng này ai hiểu thấu hic hic
Có nhỏ kia nói mình ntn ad Min " Chim khôn kêu tiếng rẳnh rang. Bướm khôn bướm đậu trên đầu con chim ". Nó nói mà e hoang mang tâm hồn :((