Bình luận

Không có cảm xúc thì không lên nổi chứ sao, bệnh mịa gì ở đây. Lo học hành đi, mai mốt m tốt nghiệp thì tao sẽ nói "lo kiếm việc làm đi", yêu đương tuỳ duyên, Cứ ngồi im tình yêu sẽ đến
Bố mẹ cho tiền k lo học, chịch, chịch chịch cái gì?! 2 khúc thịt cọ vào nhau k cảm xúc thì sao mà lên?!