Bình luận

Ui mấy má bớt sân si đi. Thấy ai yêu là lại lời tận sân si ganh ghét mà mấy má có phải ba mẹ người ta đâu mà nói tới nói lui. Yêu thì cứ Yêu thôi. Anh nghĩ cứ sống đúng cảm xúc mình xác định là mối quan hệ nghiem tức trước đã vì sau này còn nhiều thử thách khác mà tụi em phải vượt qua lắm. Cố Lên