Bình luận

:))) đọc xong t bỗng hối hận khi 3 năm trc trốn nghĩa vụ và t sẽ cố vào đó oanh tạc quân nhân =))) cảm ơn đã nhóm lửa yêu nước cho t =)))