Bình luận

cuối cùng m muốn nói điều gì. gớm chả có con thụ nào mà gặp trai đẹp vừa ý là ko tơm tớp tơm tớp cả. suoengs bỏ sừ ra rồi còn kêu. ko thích nhường đứa khác đêu.