Bình luận

Chia tay rồi thì tụi nó yêu thế nào thì kệ mẹ chúng nó, có tư cách gì mà nhảy vào khuyên, ko khéo nó chửi cho sml Bạn cứ nghĩ đang quen một người mà được nyc của ny mình vào khuyên phải yêu thương này nọ thì sẽ thế nào? như mình thì mình sẽ trả lời: Kệ mẹ tao
ad trả lời quá xuất sắc ! ko ai ngoài chính 2 người trong cuộc (kể cả nyc, bạn thân, gia đình) được quyền phán xét hay quyết định họ phải yêu nhau kiểu gì !