Bình luận

Tao câm nín với cfs này, trong đầu bây giờ chỉ còn mỗi từ "chịch". Rồi rốt cuộc m muốn cái gì?