Bình luận

Nếu ko hiểu nổi mình thì sóng hãy tìm ra tận bể đi nhé. Nghe đồn là sóng bắt đầu từ gió, mà éo hiểu gió bắt đầu từ đâu đó... Chúc chủ thớt tìm hiểu mình thành công!!!