Bình luận

Chúng ta là ai?? - HỦ NỮ Chúng ta muốn gì? - Nam nam yêu nhau Thế ai yêu chúng ta? - ĐÉO BIẾT :))))
Huhu ra là cũng tồn tại hủ nam, thiệt tình bữa h t cứ tưởng là mấy bạn k cong cũng vẹo, xin lỗi ngàn lần ?
Ơ hơ, mình là nữ. Mình thích nhìn trai vs, trai thương nhau vì ty của mấy bạn trai đơn giản mà chân thành. Thế thì mình là gì nhỉ ??