Bình luận

Số 3 , mới vô có thể bạn không thấy , do gay cảnh sát kín lắm nhưng từ từ bạn sẽ thấy đó là 1 cái động
Xem số 8 đi để biết nhiều thằng nó hl lắm, toàn khoe nửa tiếng trở lên, nói ai nói cũng được, dập mới vài phút đã gãi đầu gãi tai