Bình luận

Tội nghiệp. Người tốt như mình méo ai yêu. Còn bọn ko cần thì lại phung phí tình cảm. Hiu.hiu Mà thôi. Nói chứ mạnh mẽ lên thớt ơi. Nếu thực sự quan trọng thì ng.ta tự biết tìm về :)))