Bình luận

Có nhỏ em cũng là Hủ nữ và nó cũng có suy nghĩ như chủ thớt đây chỉ nghĩ là nói đùa cho vui thôi chứ không nghĩ sẽ có người chuyển giới thành nam rồi lại yêu nam