Bình luận

20 tuổi lo học cho giỏi đi ông nội ! Tình yêu lớn lên ko có vững về kinh tế khó bền lắm. 1 trong 2 đứa cứ chúi mũi lo cơm áo gạo tiền thì éo còn thấy nhau đáng yêu nữa đâu. Khuyên : còn trẻ, học cho giỏi, kiếm tiền cho nhiều, tình yêu để tới tự nhiên, tới lúc nào hốt lúc đó, đừng hóng mỏi nách, nha <3