Bình luận

Hiền Gầy Moá t tên D :v mà t thiên bình chứ đéo phải ma kết :v tưởn có đứa nào thít thầm :))