Bình luận

Có vợ thì khoe vợ dâm biến thái Có chồng thì khoe chồng gym 6 múi, ngực nở, ciu 18cm Không có gì hết thì khoe ciu, khoe ass, khoe vếu Còn không nữa thì than thân trách phận sao em đéo có cái gì để khoe :v
chỉ trong vòng nửa tiếng, t gặp đủ cfs khoe chó khoe mèo khoe bồ khoe anh dâu anh rể =))))))))))) chúng mài đợi đấy, đừng để t tìm ra đứa nào viết cfs, nếu không nhà nó sáng nhất đêm nay vì cái tội để dân chúng gato =)))))) méo liên quan nhưng t cũng có vợ rồi, có điều t chưa khoe thôi