Bình luận

Ck ck vk vk phắc mệt ! ? Cúc hoa với ti nó hồng là tại vì m đâu biết nó sài " son xăm ". Yêu vk lắm yêu vk lắm ! Què họ ! Tao hờn bây ! Mấy con đũy khoe bồ !
Lần đầu tiên gặp là yêu cmn luôn, 1 phần vì ngoại hình của ẻm (hok phải khoe chứ mặt dễ thương bà cố, mặt học sinh body phụ huynh, 20t mà e tưởng 17-18, mém ấu dâm đọc tới đây nghỉ đọc... ai xấu mặt xấu dáng già người thì không có ny là phải rồi...