Bình luận

Câu chuyện dễ thương,...Anh cũng chại xe wave, 25t, cũng hiền, thật thà và ko có trẻ trâu thế nên có em nào >20t chịu ngồi không đây xin chở...?‍♂️
Đã đi dc chặng đường 8 năm thì nên đi tiếp đến hết đời, đừng vì trở ngại nào mà từ bỏ. Chỉ có 1 trở ngại là nên từ bỏ đó là chặng đường của bạn xuất hiện biển báo mang tên " TIỂU TAM ' ???