Bình luận

Thằng này nó gặp được con vợ tốt nhỉ!!! Cố mà đối xử tốt với người ta không sớm muộn cũng trả báo đấy. Chúc 2 bạn sớm vượt qua mọi chuyện nhé ;)