Bình luận

Thanks giving parents <3 chê bai và sỉ vả người khác, trong khi người khác lại đón nhận và yêu thương những đứa con bị cha mẹ ruột cho là vỡ kế hoạch, là lỡ lầm mà bỏ rơi.