Bình luận

Tình yêu không có gì sai chỉ là chúng ta yêu nhau sai người và sai thời điểm.... Đồng cảm vì bản thân mình cũng đã từng tự dằn vặt và đau khổ như thế.