Bình luận

Thứ nghiệt ngã Cursh trai thẳng...nghe mà muốn quậy thao nước xà bông rồi tu mỏ thổi bay nó đi mẹ cho rồi. Ế hoàn ế anh ạ. Ahihi Mày không ế ai ế