Bình luận

4 năm sau gặp lại nó từ chối tiếp :)) Hà tất chi mà ôm khư khư một mối tình? Suy cho cùng là bản thân tự làm tự chịu khổ mà thôi :))) Klq: nhưng sao KTX gì mà dẩn trai về fun cái một vậy mợi ????