Bình luận

Trong trường hợp này mày nên đi ăn Chè cho dính răng rồi đứng trước mặt nó đọc ca dao cho nó sml