Bình luận

Tau mới té cầu thang, buồn sml, còn gặp mày nữa. Thôi mày ngoan đi, tau không cmt dầu Olive nữa. Mai mốt tau mua cá diên chiên cho mày ăn ha