Bình luận

Việc của mấy ẻm bây giờ là mấy việc học hành, sau này còn lo cho tương lai đất nước không bị sa ngã. Yêu với đương.
tao sống mười mấy gần 20 năm giời còn không biết mùi trai nó như thế nào, còn đằng này nó còn kinh nghiệm đầy mình thì địt mẹ ôi thôi..... hỡi cao sanh ngó xuống mà coi, khó khăn quá nè =.= địt mẹ chua hết cả đít.
Đm chứ hồi cấp 3 t học cũng trên 9 phẩy cả. HS giỏi tỉnh quốc gia gì t cũng có cả. Thế mà lên ĐH t đi dạy thêm éo gặp trai mà gặp con bé mập, tao giảng gì nó cũng gật đầu hiểu mà cho thì éo biết làm bài nào, mẹ nó đuổi tao luôn. Nhục nhã quá chả bao giờ đi dạy thêm nữa, chuyển sang chạy bàn. Klq chứ giờ lên ĐH t học ngu quá chừng.