Bình luận

Tùng sơn làm môi mỏng cũng có bồ r và sắp k.hôn rồi... Đến ngay thằng miệng méo kia cũng có bồ r... Là sao ta??? Hay mai đi làm môi thâm cho giống chị Khuê đc nhìu ng iu ta?