Bình luận

Cưng còn trẻ, cứ thử đi, có làm sao, được thì triển, không thì thôi. Giao phối rồi còn ngại. À mà đêm đó cưng dùng Durex, KY hay dầu Olive ???
Không liên quan chứ có ai coi Tây du ký 20:00 trên VTV2 không, hôm nay Tôn Ngộ Không bị Phật tổ nhốt ở núi rồi :(