Bình luận

Cảm giác đó đau đớn sao bằng nổi kinh sợ của em khi phải uống gần nữa chai dầu Olive.. Kinh vcl. Đấy, đời còn nhiều chông gai, mạnh mẽ lên