Bình luận

thiệt tình là Chúi khổ lắm, lâu lâu mới ngồi bựa 1 cái rep mà dính CFS đăng rồi. Tổ cha đứa nào đăng xong không xóa trong kho