Bình luận

'' Đừng có giống như bông hoa dâm bụt có đỏ mà không thơm thì nên cơm cháo gì'' Dẫn lỡi Hoàng Thuỳ =]]
"Bông hoa dâm bụt này có đỏ mà cũng có thơm phết". Đỏ - vì chủ cfs nói ổng ra dáng đàn ông, sang chảnh. Thơm - là do có đầy thuyết âm mưu. Vừa đỏ vừa thơm! Thôi đi ăn chè đây!!!