Bình luận

Thật sự, như bạn tả. Nói thật, bạn yêu bản thân bạn quá. Điều đó khiến bạn ích kỷ, không "đủ thời gian"chia sẻ với người khác nhiều điều trong c.sống. Thì bạn ơi, người ta cũng không rỗi hơi ngồi hếch mõ để khi bạn cần dựa, bạn búng tay cái tóc, họ quắt đuôi chạy lại cho bạn dựa. Bạn biết mệt, và bạn tìm một người để có thể dựa, nhưng bạn quên rằng, họ cũng biết mệt. Và cũng có nhu cầu cần dựa. Không thể chia sẻ với người khác khung thời gian của mình cho tình yêu. Thì xin lỗi, bạn đừng mong họ đủ chia sẻ cho bạn. . Khi nào bạn biết yêu một người thực sự, bạn sẽ hiểu. 1 ngày, 24h, bạn bận sml, nhưng nếu yêu thực sự, bạn vẫn có ĐỦ thgian dành cho họ, chứ k phải đến 1 tin nhắn cũng chỉ "ahihi". Khi muốn, họ sẽ tìm ra cách, khi ghét, họ sẽ tìm lý do.