Bình luận

đầu tao đang nảy số chúng mày ơi !!! số má loạn hết trong đầu tao r đây này :)) chuyện về mẹ thụ dâm đãng khiêu khích tiểu công công và rồi hứa sẽ trao thân gửi phận khi thằng chồng nó đủ 18t =)))
Style bây giờ là lái máy bay, và chơi đồ cổ ... bởi mấy đứa quá tuổi lở thì cũng đừng có buồn vội, già ko đc nhan sắc nhưng đc cái kinh nghiệm và sự trưởng thành nên bọn nhỏ mê :)))
Nó cao hứng nó ăn thịt mày lúc đó mày mang tội ấu dâm đi tù nha coan =)))) bóc vài chục cuốn lịch r lúc đó về cúc héo úa tàn phai chờ ngày thành cát bụi hoy nha coan =)))) t trù :3
Tao múôn biết? Tuổi m và tuổi nó chênh lệch nhau bao nhiêu giai thừa??? Đm, công ít nên dạo này mấy mọe thụ lớn tuổi ỉ kinh nghiệm tình trường dành ăn với đàn em hết. Nhục hông??? Huhu
gao ồ, tục mi cập cha lề gao ồ, xừ lai phịch xư chề gao ồ, xư chi mền gao ồ, ta bu sư gao ồ, gao ồ gáoooooo.... gao rén gờ =]] gao ồ, tục mi cập cha lề gao ồ, xừ lai phịch xư chề gao ồ, xư chi mền gao ồ, ta bu sư gao ồ, gao ồ gáoooooo.... ê u a dá sì, thầm sư ồ, thâm ở sing gơ, chấm chà xì sợt gút gồ, thâm chếồ ế, chia ồ su màsê, tu rê á rù, sê ồ sế ế ế ô rô ku tào lao, tào lào x2 ( gao reng gơ) chệt đê kà ri, ô tô ka me zô kồ, ănghế tồ, chiển chuyên í ồ ô ồ xì i , chập minh màcha lề gào ồ bọn khựa, gao kìa bọn khựa, sầm sùm sà lây gáo ù lên gơơơơ ua aaaa ồ lến ô gáo sư lài cha mi ề, gáo sư lai chập cha lề gáo ồ bá bể, gáo ồ mô lế ồ gáo ồ gáo ồ gáoáoáoáo gao ồ, tục mi cập cha lề gao ồ, xừ lai phịch xư chề gao ồ, xư chi mền gao ồ, ta bu sư gao ồ, gao ồ gáoooooo.... gao rén gờ =]] gao ồ, tục mi cập cha lề gao ồ, xừ lai phịch xư chề gao ồ, xư chi mền gao ồ, ta bu sư gao ồ, gao ồ gáoooooo.... ê u a dá sì, thầm sư ồ, thâm ở sing gơ, chấm chà xì sợt gút gồ, thâm chếồ ế, chia ồ su màsê, tu rê á rù, sê ồ sế ế ế ô rô ku tào lao, tào lào x2 ( gao reng gơ) chệt đê kà ri, ô tô ka me zô kồ, ănghế tồ, chiển chuyên í ồ ô ồ xì i , chập minh màcha lề gào ồ bọn khựa, gao kìa bọn khựa, sầm sùm sà lây gáo ù lên gơơơơ ua aaaa ồ lến ô gáo sư lài cha mi ề, gáo sư lai chập cha lề gáo ồ bá bể, gáo ồ mô lế ồ gáo ồ gáo ồ gáoáoáoáo
Thiết nghĩ mình nên out khỏi nhóm chứ ăn bánh quài éo chết vì bội thực thì cũng chết vì tức ói máu. Mô phật
Mục đích là khoe trồng được chuối còn non nhưng đã to và dài vl rồi? Đảm bảo mẹ này éo phải sợ đau đâu mà là đợi chuối chín ăn cho nó phê đấy. Lừa bố à?