Bình luận

Nó ko chổng mông cho người ta phanh tao đi bằng cái đầu. Tao sợ nó gr với mấy đứa kết nghĩa chứ chã đùa. Nói thiệt tìm hiểu kỷ đi. Tao đãm bão 99.9% là nó chổng mông cho thiên hạ địt rồi. Cái kịch bản anh/em kết nghĩa pla pla các thứ ta nói nó củ rít rồi cha ơi. Cha bị cái kịch bản cổ lổ sỉ đó lừa thì con cũng quỳ. ?