Bình luận

Đưa sdt địa chỉ trường số nhà trọ facebook ... cho tao đi tao sẽ bảo vệ vợ mày vô điều kiện -__- hè nên tao rãnh lắm , nên tao sẽ đu zò nó hk cho ai béng mảng đến vợ mày đâu ahihi
:v Týu Phương Mai Anh Hoàng Văn Khải nếu vào trường của tụi này thì tụi này sẽ bảo kê cưng và a đây ngồi soi hint.. :> * thật ra tag 3 em vào để 3 em ăn bánh đêm khuya thôi :> *
T thương con nữ phụ quá =))) số nó cứ như con lộ lộ :v còn 2 má này là Cố Hải và Nhân tử của mị :v Diệu Trân