Bình luận

Từng yêu một người rồi cũng chia tay. Nhưng đến bây giờ vẫn còn thương người đó rất nhiều và vẫn còn duy trì mối quan hệ rất tốt.