Bình luận

Uầy. Thằng này khá gíông t. Thực ra thì nó thương m thật r. Nên nó mới ko múôn m tốn tiền vì nó. M nên biết, m thật may mắn khi gặp ẻm. Đừng để rơi đứa này, của hiếm đó nha. Chứ dạo này thụ lòi cũng "dựa dẫm" gĩư lắm. Còn vịêc e nó tào tháo rựơc. M yên tâm, đi càng khoảng 3,4 lần là hết à. Biết đâu nó đâm ra nghiện nữa thì sao. Đồ ăn lê đường SG ngon quá trời.